Пътят към вилна зона Лозето, село Герман община Панчарево. В дясно (почистеният) е пътят за къщата на кмета, в ляво (непочистеният) е път за 20 къщи целогодишно обитавани. Има семейства с малки деца.