Това е писмото на сина ми на 9 години. Прекрасно дете. Цяла седмица ме моли да ви изпратя писмото. Дано не съм закъсняла. Весели празници!