Писмото е написано от Ева Кръстева на 7години от град Варна.