Писмото и на дъщеря ми Яна Жечева от град Добрич. Тя пише и от името на най-малката й сестричка Михаела, която е само на четири месеца.