Това е писмото на сина ни Георги от Пловдив на 10 години.