Празнично хоро след хвърлянето на кръста в град Ловеч