Това се намира в град Провадия. Искам да попитам кога ще се предприемат мерки за обезопасяването на сградата "Джамията" която се намира в голяма близост до много къщи. Нека нашият кмет да обърне внимание на това, а не да санират блокове само. Виктор Иванов