Докато се прибирах, камион за опесъчаване на улиците мина почти през целия град, камионът само караше и не извършваше опесъчаване