Снежен Ямбол. За няколко часа времето направи тази красота.