Какво може да те накара да станеш рано в леденото утро, когато миглите ти замръзват и образуват скреж?