Когато небето стана синьо и всичко е покрито със скреж...