Докато преминавах вечерта през парка, един джип реши, че може да го използва за паркинг. Град Пазарджик, парка на болница "Ескулап"