Защо този господин само го поздравиха и си тръгнаха? За него знаците не важат ли? За едни може, за други не!