Странна линия се появи върху Луната днес (19.02). Разполагам с оригинални РОУ фаилове. Линията се движеше отгоре надолу и опасваше цялата дължина на Луната. Би ми било интересно да разбера какво беше това странно явление. За съжаление, не успях да запиша клип. Всичко траеше около минута.