Това е всеки ден, трябва да вървим по шосето, където минават автомобилите.