Така са си направили частни паркоместа живущите в Плевен на улица "Христо Ботев" 44 на прилежащ общински паркинг към прилежащия жилищен блок. Как ще се влезе в трафопоста при авария?