В гр. Плодив на ъгъла на ул. "Дарвин" и ул. "Знаме" днес са били изсечени над 100-годишни дървета. Това се се случило под наблюдението на заместник-кмета на града.