Прекрасна пролетна гледка днес! с.Сейдол, Разградско