Това беше един от големите язовири на България - "Александър Стамболийски". А сега е едно поточе, а да не говорим за рибното богатство, което е застрашено от гибел. И това заради един ВЕЦ.