Моля, за всички шофьори да внимават повече! Няма жертви, нито пострадали.