Ето така са осакатени дърветата във Варна! Моля, някой компетентен да изкаже мнение! За мен това е унищожение на здрави дървета!