"Пътна помощ" на СБА кара в насрешно движение по автомагистрала "Тракия" 138 около 2 два км и след това прави изключително още една забранена маневра, която застраши останалите учасници в движението. Регистрационият номер се вижда на камиона дали ще бъде санкциониран този шофиор от СБА.