Поводът, по който се отнасяме към регионалната прокуратура на гр. Хасково е с наболял обществен интерес. Това е печалната съдба на сградата на бившия "Куклен театър" Както добре е известно, тази сграда е общинска собственост и всъщност от години е напълно напусната от всяка дейност. Едно положение, създадено след решението на общинския съвет тук да се премести институция в сградата и под шапката на драматичен театър "Хасково". Това се случва преди много години вече. От тогава вторият етаж на сградата, където се намираше квартален клуб, се намира под отговорността на Община Хасково. Положението там сега е неописуемо трагично със своята изоставеност. Дори беглият поглед към обекта води до заключението, че там цари просто пълен хаос и е просто умишлена безстопанственост. Да, изпочупени са стъклата на прозорците, покривът тече, навсякъде е просто вид на запусната постройка, без стопанин. Не се поддържа изобщо етажа. Това е не смущаващо, а е скандално положение на общинския имот. И за това състояние на етажа от сградата, просто от много години пряка отговорност носи Община Хасково и предприятието й общинска собственост. Ние искаме да вземем сградата под своя опека, да я отремонтираме, поддържаме и ползваме за седалище на наш спортен клуб и учебен комплекс. Те ще участват с предоставянето на сградата, а ние с цялостната организация и управление на младежките ни дейности там. Опитите ни да сключим с Община Хасково договор за сътрудничество и съвместна дейност се натъкват на умишлено нехайно мълчание от страна на общината ни. Подозираме умишлена бездейност и явна целенасочена безстопанственост.