Паркирал автомобил пред Многопрофилна болница за активно лечение "д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен, т.нар. "Окръжна болница".