От години в междублоково пространство в центъра на град Гоце Делчев действа товарна база. На жалби на жители, всички институции отговарят, че не е в тяхна компетенция.