Сезонът започва след 30 дена. Кога ще се почва ремонтът? Когато дойдат туристите ли?15.12.2018 г. се е случило и оттогава нищо досега.