Това е резултат от друга фирма, която се е учила да гради канализация в гр. Лозница, обл. Разград. Улиците са "Хан Кубрат" и "Иван Хараланов". Ямите, които са се отворили, са повече от година и са опасни за преминаващите пешеходци, велосипедисти и автомобили. Никой не предприема мерки за отстраняването им, защото фирмата изпълнител не съществува и общината също не предприема мерки.