Тези типове са много. Този специално е от Бургас. Много хора най-вероятно го познават. Ако има следващ опит в този магазин, ще му е последен. Спрете крадеца.