Контейнери един върху друг на височина над 6 м на метър от уличното платно