Моят съсед ме тормози с години. Не знам вече към кого да се обърна за съдействие и кметицата не обръща внимание към кого да се обърнем. Това са зарази, плъхове, мишки. Ужас! Гр. Лом, ул. "Дедеагач" 8.