Вече 2 г. мостът е в това състояние. От там минава рейсът! Никой не го е грижа, до поредна лоша случка! Моля, обърнете внимание. Може би институциите си прехвърлят топката!