От текст няма нужда. Може би само, че нестабилната картина се дължи на "равната" пътна настилка.