Пътят между с.Раково и с. Нейково, общ. Сливен. Разбит, както е разбита България. Безобразие.