Бих желал да ви изпратя снимка на църковен храм по случай Великден от град Монтана. Да ценим духовното, а не само материалното.