Златоград се намира в Южна България. Той е разположен в област Смолян, Община Смолян.