Обръщам се към Община Младост! Колко още трябва да порасне тревата, за да я укосите?Децата ни всеки ден са с кърлеж! Безобразие!