За пореден ден на езерото в "Дружба" 1 - деца от ромски произход яздят коне. Миналата седмица бях свидетел на група роми, които биеха кон с каруца, яздейки го по пешеходната алея. Днес ромче се беше качило на коня и се опитваше да го язди. При случката всеки път хората спираме, за да им направим път, на ромите, конете, каруцата и глудницата кучета, която ги следва. Всеки ден там има поне по два отвързани коня, които си пасат. Все пак това е столица, а не село.