Градушка с размер на бобово зърно удари днес следобед в 15:30 град Кърджали.