Една дама, която се беше паркирала на пешеходна пътека, веднага след кръстовище.