Прилагам снимков материал на обект, необезопасен с предпазни мрежи, от който днес, 2019-06-24, паднаха камъни от 6 етаж, на тротоара и улицата, с размер достатъчен да убие човек. Това се случи непосредствено, около метър, до група от хора. За всичко това имаме и 5 свидетеля. Отделно съм подал и сигнал до Община Надежда. Ако не бяхме решили да минем по-далеч от тротоара на строежа, някой щеше да пострада или бъде убит.