Това е улицата пред детската градина в село Чепинци, Община Столична. При всеки по-силен дъжд става река, а през зимата е киша. Сега е топло и нагазваме във водата над глезените около 15-20 см, а децата ги носим. Но зимата е страшно, само с гумени ботуши.