Гр. Варна, ул. "Георги Бенковски" две седмици след ремонта - удобно място за паркиране върху тротоар и велоарея.