На червен светофар премина в средата на кръстовището, изчака колите, на които им беше зелено, и си продължи....