“Пици има само при нас”. Реалната картинка по нашето Черноморие. И после защо нямало туристи!