Пишем ви група пътници от бързия влак Варна-Плевен. Вече час и половина стоим между гара "Синдел" и гара "Царевци", без никаква информация кога ще се реши проблема. Влакът е пълен с пътници.