Провокира ме изказването, че гражданите също трябва да са отговорни и да сигнализират. По този повод искам да кажа, че преди по-вече от половин година сигнализирах за опасно, според мен, дърво на сайта на общината. До този момент нямам нито отговор. Наистина точно в момента не мога да отида и огледам ситуацията, тъй като съм опериран, но не вярвам да има промяна, след като няколко месеца няма никаква реакция.