Всеки ден на метри до 1-во районно в гр. Пловдив след знак забранено паркирането спира тази пътна помощ.