Легнали полицаи върху вело алея. При всеки дъжд става езеро. Само в град Сливен може да се изгради подобно архитектурно "творение".