Това, което се вижда на видеото, е теч от една седмица. Общината е оведомен, но водата продължава да тече. Молим за съдействие. Село: Ягода, Община Мъглиж.