Искам да подам сигнал за една шахта в град Балчик, която от седмици прелива и всичките фекални води се стичат надолу по улиците. ВиК не предприемат никакви адекватни мерки за отстраняване на проблема. Вонята е непоносима в половината град. Дано някой да реагира адекватно, все пак не е ракетно инжинерство. Шахтата се намира на улица "Черно море".